FordelingGamma Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
FordelingGamma[ <Alfa α>, <Beta β>, x ]
Lager sannsynlighetstetthetsfunksjonen til gammafordelingen med parametrene α, β.
FordelingGamma[ <Alfa α>, <Beta β>, <Variabelverdi v> ]
Finner verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til gammafordelingen ved v. Det vil si sannsynligheten P(X≤v) hvor X er en gammafordelt stokastisk variabel med parametrene α, β.
FordelingGamma[ <Alfa α>, <Beta β>, x, <Boolsk kumulativ> ]
La X være en gammafordelt stokastisk variabel med parametrene α, β.
Merk:

CAS-delen

FordelingGamma[ <Alfa α>, <Beta β>, <Variabelverdi v> ]
Finner verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til gammafordelingen ved v. Det vil si sannsynligheten P(X≤v) hvor X er en gammafordelt stokastisk variabel med parametrene α, β.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute