Dersom Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Dersom[ <Vilkår>, <Objekt> ]
Returnerer en kopi av objektet hvis vilkåret har verdien true, eller returnerer et udefinert objekt hvis vilkåret har verdien false.
Dersom[ <Vilkår>, <Objekt a>, <Objekt b> ]
Returnerer en kopi av objektet a hvis vilkåret har verdien true, eller returnerer objekt b hvis vilkåret har verdien false.
Merk: Objekt a og b må være av samme type.

Betingede funksjoner

Kommandoen Dersom kan brukes til å lage betingede funksjoner. Slike betingede funksjoner kan brukes som argument i hvilken som helst annen kommando som tar et funksjonsargument, slik som Derivert, Integral og Skjæring.
Eksempel:
  • f(x) = Dersom[x < 3 ∧ x>0, x^3] lager en funksjon f(x) lik x3 for x mellom 0 og 3 og udefinert ellers.
  • g(x) = Dersom[x < 3, sin(x), x^2] lager en funksjon g(x) lik sin(x) for x < 3 og x2 for x ≥ 3.
Merk:
  • Se seksjonen Boolske verdier for symbolene som brukes i betingede funksjoner.
  • Derivert av Dersom[<Vilkår>, f(x), g(x)] gir Dersom[<Vilkår>, f'(x), g'(x)]. Grensene evalueres ikke ved de kritiske punktene.

Skripting med dersom

I mange programmeringsspråk har dersom betydningen dersom vilkåret holder, gjør noe; hvis ikke, gjør noe annet. I GeoGebra er derimot argumentene for dersom verdier, ikke kommandoer, og resultatet blir en av disse verdiene. Derfor, om du ønsker å sette verdien av b til 3 dersom a > 2, så må det gjøres på følgende måte: b=Dersom[a > 2, 3].

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute