Omdefinering

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkOmdefinering av objekter er en fleksibel måte å endre en konstruksjon på. Legg merke til at dette også kan endre rekkefølgjen på konstruksjonsstegene i konstruksjonsforklaringen.

Merk: Det redefinerte objektet kan kun være avhengig av objekter som er definert tidligere i konstruksjonsrekkefølgen -- du må kanskje endre rekkefølgen på elementene i konstruksjonsforklaringen.

I GeoGebra kan et objekt bli omdefinert på flere måter:

 • Velg verktøyet Tool Move.gif Flytt og dobbeltklikk på objektet i algebrafeltet.
  • For frie objekt åpnes et redigeringsfelt som lar deg forandre direkte på den algebraiske representasjonen til objektet. Trykk Enter for å iverksette endringene.
  • For avhengige objekt vil dialogboksen for omdefinering bli åpnet.
 • Velg verktøyet Tool Move.gif Flytt og dobbeltklikk på objektet i grafikkfeltet. Dette åpner dialogboksen for omdefinering.
  • Endre objektet ved å skrive inn navn og ny definisjon i inntastingsfeltet i dialogboksen.
  • Åpne dialogboksen for egenskaper for objektet og endre definisjonen til objektet under fanen Basis.
 • Fra GeoGebra 4.2 vil dialogboksen for omdefinering for et objekt som nettopp har blitt laget, bli åpnet dersom du trykker på en vilkårlig bokstav på tastaturet.
Merk:
 • Låste objekter kan ikke bli omdefinert. Objektet må bli låst opp (under fanen Basis i egenskaper for objektet) før det kan bli omdefinert.
 • Du kan også omdefinere eksisterende objekt i inntastingsfeltet. For eksempel kan du skrive a:Linjestykke[A, B] for å omdefinere a til å være et linjestykke.
Eksempel: For å plassere et eksisterende fritt punkt A på en eksisterende linje h må du først dobbeltklikke på A for å åpne dialogboksen for omdefinering, så må du endre definisjonen til Punkt[h] i tekstfeltet og trykke Bruk eller OK. For å gjøre punktet fritt igjen kan du omdefinere det til frie koordinater, for eksempel (1, 2).
Eksempel: For å gjøre en linje gjennom to punkt A og B om til et linjestykke dobbeltklikker du på linjen og endrer Linje[A, B] til Linjestykke[A, B].

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute