Zip Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk




Zip[ <Uttrykk>, <Var1>, <Liste1>, <Var2>, <Liste2>, ... ]
Returnerer en liste med objektene en får når variablene i det gitte uttrykket byttes ut med elementene i de samsvarende listene. Lengden på den resulterende listen er lik den minste verdien av lengden til den minste av de gitte listene.
Eksempel:
  • La P, Q, R, S være punkt. Zip[Midtpunkt[A, B], A, {P, Q}, B, {R, S}] gir en liste som inneholder midtpunkta til linjestykkene PR og QS.
  • La Liste1 = {x^2, x^3, x^6}. Zip[Grad[a], a, Liste1] gir listen {2, 3, 6}.
Merk: I hver liste må elementene være av same type.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute