VisRutenett Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkVisRutenett[ ]
Viser rutenettet i det aktive grafikkfeltet.
VisRutenett[ <Boolsk> ]
Dersom Boolsk = true vises rutenettet i det aktive grafikkfeltet.
Dersom Boolsk = false skjules rutenettet i det aktive grafikkfeltet.
VisRutenett[ <Vis>, <Boolsk> ]
Gjør det samme som kommandoen over. Vis spesifiserer i hvilket grafikkfelt rutetnettet skal skjules eller vises i. (Vis = 3 vil fungere fra og med GeoGebra 5).
Merk: Se også kommandoen VisAkser.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute