NormalKvantilPlott Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
NormalKvantilPlott[ <Liste med rådata> ]
Lager et normal kvantil plott fra den gitte listen med data og tegner en linje som viser det ideelle plottet for eksakt normalfordelt data gjennom punktene. Punktene bestemmes ved å plotte dataverdiene på x-aksen mot deres forventede normalverdi (Z-verdien) på y-aksen.

Comments

Manual:NormalKvantilPlott Kommando

en:NormalQuantilePlot Command nn:NormalKvantilPlott Kommando

© 2020 International GeoGebra Institute