Mod Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Mod[ <Heltall a>, <Heltall b> ]
Returnerer resten av divisjonen heltall a delt på heltall b.
Eksempel:
Mod[9, 4] returnerer 1, ettersom \frac{9}{4}=2+\frac{1}{4} (her er \frac{1}{4} resten).
Mod[ <Polynom a>, <Polynom b> ]
Returnerer resten når man dividerer polynom a med polynom b.
Eksempel:
Mod[x^3 + x^2 + x + 6, x^2 - 3] returnerer 9 x + 4.

CAS-delen

Mod[ <Heltall a>, <Heltall b> ]
Returnerer resten av divisjonen heltall a delt på heltall b.
Eksempel:
Mod[9, 4] returnerer 1, ettersom \frac{9}{4}=2+\frac{1}{4} (her er \frac{1}{4} resten.
Mod[ <Polynom a>, <Polynom b> ]
Returnerer resten når man dividerer polynom a med polynom b.
Eksempel:
Mod[x^3 + x^2 + x + 6, x^2 - 3] returnerer 9 x + 4.

Se også

Mod er en forkortelse for modulo, som ofte brukes i sammenheng med kontrollsiffer og kryptografi. Du kan lese mer om dette på Wikipedia.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute