Q3 Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkQ3[ <Liste med tall> ]
Bestemmer øvre kvartil av listen med tall.
Eksempel:
Q3[{1, 2, 3, 4}] gir 3.5.
Q3[ <Liste med tall L>, <Liste med frekvenser F> ]
Bestemmer øvre kvartil av tallene i listen L når tallet på hvert element i L er gitt av det tilsvarende elementet i F.
Eksempel:
Q3[{1, 2, 3, 4}, {3, 2, 4, 2}] gir 3.
Merk: Se også kommandoen Q1.
Merk:
GeoGebra bruker Moore & McCabe (2002) metoden til å kalkulere kvartiler, for mer informasjon se http://mathworld.wolfram.com/Quartile.html

Comments

© 2022 International GeoGebra Institute