Frekvenstabell Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkFrekvenstabell[ <Liste med rådata L> ]
Gir en tabell (som tekst) der første kolonne inneholder en sortert liste med de unike elementene i L og 'ndre kolonne inneholder antallet forekomster i L av elementet i første kolonne. Listen L kan inneholde tall eller tekst.
Frekvenstabell[ <Kumulativ>, <Liste med rådata L> ]
Dersom Kumulativ = false, gir den samme tabellen som Frekvenstabell[ <Liste med rådata L> ]
Dersom Kumulativ = true, gir en tabell der første kolonne inneholder de unike elementene i L og andre kolonne inneholder de kumulative frekvensene av elementene i første kolonne.
Frekvenstabell[ <Liste med klassegrenser>, <Liste med rådata L> ]
Gir en tabell (som tekst) der første kolonne inneholder intervallene og andre kolonne inneholder antallet på forekomster i L som hører til intervallet i første kolonne. Alle intervallene er på formen [a, b) med unntak av det siste intervallet som er på formen [a, b].
Frekvenstabell[ <Kumulativ>, <Liste med klassegrenser>, <Liste med rådata L> ]
Dersom Kumulativ = false, gir den samme tabellen som Frekvenstabell[ <Liste med klassegrenser>, <Liste med rådaten L> ]
Dersom Kumulativ = true, gir en tabell der første kolonne inneholder de unike elementene i L og andre kolonne inneholder de kumulative frekvensene som hører til intervallet i første kolonne.
Frekvenstabell[ <Liste med klassegrenser>, <Liste med rådata>, <Bruk tetthet>, <Tetthetsfaktor> (valgfri) ]
Gir en tabell (som tekst) der første kolonne inneholder intervallene og andre kolonne inneholder frekvenser for de samsvarende Histogram kommandoen.
Frekvenstabell[ <Kumulativ>, <Liste med klassegrenser>, <Liste med rådata>, <Bruk tetthet>, <Tetthetsfaktor> (valgfri) ]
Gir en tabell (som tekst) der første kolonne inneholder intervallene og andre kolonne inneholder frekvenser for den samsvarende Histogram kommandoen.


Se også kommandoene Frekvens og Histogram.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute