LeggTil Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkLeggTil[ <Liste>, <Objekt> ]
Legger objektet til listen.
Eksempel: LeggTil[{1, 2, 3}, 4] gir {1, 2, 3, 4}.
LeggTil[ <Objekt>, <Liste> ]
Legger listen til objektet.
Eksempel: LeggTil[4, {1, 2, 3}] gir {4, 1, 2, 3}.

Comments

Manual:LeggTil Kommando

en:Append Command nn:LeggTil Kommando

© 2020 International GeoGebra Institute