InversBinomial Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
InversBinomial[ <Antall forsøk>, <Sannsynlighet for treff>, <Sannsynlighet p> ]
Returnerer det minste hele tallet n slik at P(X≤n) ≥ p, der X er en binomialfordelt stokastisk variabel gitt av Antall forsøk og Sannsynlighet for treff.
Merk:
  • Kommandoen finner med andre ord inversen til binomialfordelingen sin kumulative fordelingsfunksjon for sannsynligheten p.
  • Sannsynligheten p må ligge i intervallet [0, 1].
Merk: Se også kommandoen FordelingBinomial.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute