ImplisittDerivert Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk


Denne kommandoen er bare tilgjengelig i CAS-delen.


ImplisittDerivert[ <Uttrykk f(x, y)> ]
Beregner den implisitt deriverte av det gitte uttrykket.
Eksempel:
ImplisittDerivert[x + 2 y] gir -0.5.
Merk:
Se også kommandoen Derivert.

CAS-delen

ImplisittDerivert[ <Uttrykk f(x, y)> ]
Beregner den implisitt deriverte av det gitte uttrykket.Kommandoen godtar også udefinerte variabler.
Eksempel:
ImplisittDerivert[a*x + y] gir -a.
ImplisittDerivert[ <Uttrykk>, <Avhengig variabel>, <Uavhengig variabel> ]
Beregner den implisitt deriverte av det gitte uttrykket.
Eksempel:
  • ImplisittDerivert[x^2 + y^2, y, x] gir -\frac{x}{y}
  • ImplisittDerivert[x^2 + y^2, x, y] gir -\frac{y}{x}

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute