Funksjon Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Funksjon[ <Funksjon f>, <Tall a>, <Tall b> ]
Returnerer funksjonen f og tegner den på intervallet [a, b].
Merk: Det frarådes å bruke denne kommandoen. For å avgrense domenet til en funksjon, bruk heller Dersom; for eksempel
f(x) = Dersom[-1 ≤ x ≤ 1, x^2], her er intervallet [-1,1].
Eksempel: f(x) = Funksjon[x^2, -1, 1] returnerer en funksjon f(x)=x^2 der grafen kun vises på intervallet [-1, 1]. Du kan imidlertid finne verdien til f(-2), som er utfor intervallet, så funksjonen er ikke avgrenset til [-1,1].
Merk: Denne kommandoen virker ikke med Verktøy / Lag nytt verktøy. Bruk heller kommandoen Dersom som nevnt over.
Funksjon[ <Liste med tall> ]
Returnerer den følgende funksjonen: De to første tallene (a og b) avgjør start- og sluttverdi til x. De resterende tallene er y-verdiene til funksjonen. y-verdiene blir plassert mellom a og b med like stor avstand mellom hver verdi.
Eksempel:
  • Funksjon[{2, 4, 0, 1, 0, 1, 0}] gir en trekantet bølge mellom x=2 og x=4.
  • Funksjon[{-3, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5}] gir en rett linje med stigningstall lik 1 mellom x=-3 og x=3.
Merk: Se også wikipedia på funksjon.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute