Sett inn tekst Verktøy

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkMed dette verktøyet kan du lage statisk og dynamisk tekst eller LaTeX-formler i grafikkfeltet.

Først må du spesifisere posisjonen til teksten på en av de følgende måtene:

  • Trykk en plass i grafikkfeltet for å plassere teksten der.
  • Trykk på et punkt for å feste teksten til punktet.
Merk: Posisjonen til teksten kan være absolutt eller relativt til et koordinatsystem. Du kan spesifisere dette i fanene Basis og Posisjon når du åpner dialogboks for egenskaper for teksten.

En dialogboks åpnes der du kan skrive inn teksten samt velge om den skal være statisk, dynamisk eller blandet.

Teksten du skriv direkte i Rediger-feltet er statisk, det vil si at den ikke blir påvirket av at objekt endres. Dersom du vil ha en dynamisk tekst, som viser den skiftende verdien til et objekt, velger du objektet fra nedtrekksmenyen Objekt. Navnet til objektet blir da vist i en liten grå boks i Rediger-feltet, og verdien vises i Forhåndsvis-feltet. Ved å høyreklikke på den dynamiske teksten i Rediger-feltet kan du velge om det er Definisjonen eller verdien som skal vises.

Det er også mulig å gjøre algebraiske operasjoner eller spesifisere kommandoer på objekt. Dette gjør du ved å trykke i den grå boksen og skrive inn den algebraiske operasjonen eller tekstkommandoen. Resultatet vises i Forhåndsvis-feltet.

Eksempel: Skriv inn RoterTekst["A", pi] for å skrive en A opp-ned.

Det beste visuelle resultatet får du ved å bruke LaTeX-formatering. Du kan enten skrive inn LaTeX-kode eller bruke formlene som ligg i nedtrekksmenyen. Du kan også velge en mengde av matematiske symbol og operatorer (samt en del andre symbol og tegn) fra nedtrekksmenyen Symbol.

Merk: Se også sidene LaTeX og Tekster og tekstkommandoer.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute