Utvalg Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Utvalg[ <Liste L>, <Størrelse n> ]
Gir en liste med n tilfeldige element fra L. Hvert element kan velgs flere ganger.
Eksempel:
Utvalg[{1, 2, 3, 4, 5}, 5] kan for eksempel gi {1, 2, 1, 5, 4}.
Utvalg[ <Liste L>, <Størrelse n>, <Med utskifting> ]
Gir en liste med n tilfeldige element fra L.
Dersom Med utskifting = true kan hvert element velges flere ganger.
Dersom Med utskifting = false kan hvert element kun velges en gang.
Eksempel:
  • Utvalg[{1, 2, 3, 4, 5}, 5, true] gir for eksempel {2, 3, 3, 4, 5}.
  • Utvalg[{1, 2, 3, 4, 5}, 5, false] gir for eksempel {1, 4, 3, 2, 5}.


CAS-delen

Utvalg[ <Liste L>, <Størrelse n> ]
Gir en liste med n tilfeldige element fra L. Hvert element kan velges flere ganger, og ett eller flere av elementene i listen kan være udefinerte variabler.
Eksempel:
Utvalg[{-5, 2, a, 7, c}, 3] gir for eksempel {a, 7, -5}.
Utvalg[ <Liste L>, <Størrelse n>, <Med utskifting> ]
Gir en liste med n tilfeldige element fra L. Ett eller flere av elementene i listen kan være udefinerte variabler.
Dersom Med utskifting = true kan hvert element velges flere ganger.
Dersom Med utskifting = false kan hvert element kun velges en gang.
Merk: Elementene i listen kan være av forskjellige datatyper, for eksempel tall, tekst, liste, punkt også videre.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute