Regresjonsanalyse Verktøy

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkVelg to kolonner med talldata i par fra regnearket og trykk på dette verktøyet. Det åpnes da en dialogboks (Datakilde) der du kan endre på data og velge hva de representerer. Trykk på Analyser for å åpne en neste dialogboks (Dataanalyse) som lager grafer og finner to-variabel statistiske verdier fra dataverdiene. Dialogboksen har fire panel: et statistikkpanel, et datapanel og to grafpanel. De forskjellige panelene kan åpnes og lukkes fra stilmenyen som ligger under verktøyene.

Dataanalysen åpnes som standard med et punktdiagram uten regresjonsanalyse. I blokken Regresjonsmodell under grafen kan du velge mellom forskjellige regresjonsmodeller fra en nedtrekksmeny. Når en modell er valgt vil regresjonskurven tegnes og likningen for kurven vises til høyre for nedtrekksmenyen.

Når du holder musepekeren mot toppen av grafen vil musepekeren endres til ei hand. Du kan da trykke ned og holde inne venstre musknapp for å dra grafen over i grafikkfeltet.

Merk: Se også kommandoen Reg.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute