Legg inn i CMS, VLE (Moodle) og Wiki

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk


For å lage en webside som inkluderer interaktive GeoGebra-konstruksjoner, kan du laste opp konstruksjonen med dialogboksen for eksportering og deretter bruke knappen Embed når du er inne på arbeidsarket som lærer.

Du kan lime inn HTML-koden i ditt publiseringssystem (Content Mangagement System, CMS) eller læringsplattform så lenge de har støtte for ren HTML. Du kan også lime HTML-koden inn i en teksteditor, legge til tekst over eller under og deretter lagre som en HTML-fil.

Avanserte innstillinger

Når du laster opp arbeidsarket har du på første side en knapp som heter Avanserte innstillinger.... Her kan du endre på funksjonaliteten til arbeidsarket. For eksempel kan du velge om det skal være ikon for tilbakestilling av figuren, om verktøylinjen skal vises, om det skal tillates å flytte etikketer, osv.

Innstillinger for brukergrensesnitt

  • Tillat høyreklikk, zooming og tastaturendring: Gir brukeren mulighet for høyreklikking som gir tilgang til kontekstmenyen (som blant annet lar brukeren vise/skjule objekt/navn, slå sporing på/av og åpne egenskapene til objekt). Det vil også være mulig for eleven å bruke tastatursnarveiene.
  • Tillat flytting av etiketter: Lar eleven flytte etiketter i arbeidsarket.
  • Vis ikon for å tilbakestille figuren: Viser et ikon i øvre høyre hjørne slik at eleven kan nullstille arbeidsarket.
  • Tillat skift-dra og zoom: Tillater eleven å zoome i arbeidsarket.
  • Vis menylinje: Viser menylinjen i det interaktive arbeidsarket.
  • Vis verktøylinje: Viser verktøyene slik at de kan brukes.
  • Vis inntastingsfelt: Viser inntastingsfeltet, slik at eleven kan bruke algebraiske uttrykk og kommandoer.
  • Foretrukket applet-type: Her kan du velge om du vil at arket skal være Standardinnstilling (samme som HTML5), HTML5 eller Java (fungerer kun på PC).
Merk: Hvis størrelsen på arbeidsarket er veldig stort (over 1024x768 piksler), anbefales det at størrelsen reduseres før arbeidsarket blir eksporterer til GeoGebra. Dette for at arbeidsarket ikke skal komme utfor skjermen på enheter med lav oppløsning (for eksempel nettbrett).


Comments

© 2021 International GeoGebra Institute