FordelingBinomial Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkFordelingBinomial[ <Antall forsøk>, <Sannsynlighet for treff> ]
Returner en søylegraf for binomialfordelingen.
Parametre:
Antall forsøk: Antall uavhengige Bernoulli forsøk.
Sannsynlighet for treff: Sannsynlighet for treff i ett forsøk.
FordelingBinomial[ <Antall forsøk>, <Sannsynlighet for treff>, <Boolsk kumulativ> ]
Dersom kumulativ = false blir det returnert en søylegraf for binomialfordelingen.
Dersom kumulativ = true blir det returnert en søylegraf for den kumulative binomialfordelingen.
FordelingBinomial[ <Antall forsøk>, <Sannsynlighet for treff>, <Antall treff>, <Boolsk kumulativ> ]
La X være en binomialfordelt stokastisk variabel.
 • Dersom kumulativ = false blir P(X = v) returnert.
 • Dersom kumulativ = true blir P(X ≤ v) returnert.

CAS-delen

I CAS-delen kan du bare bruke syntaksen:

FordelingBinomial[ <Antall forsøk>, <Sannsynlighet for treff>, <Antall treff>, <Boolsk kumulativ> ]
Eksempel: Anta at tre datapakker blir overført over ei dårlig linje. Sannsynligheten for at en tilfeldig pakke som blir overført over linjen ikke kommer fram er \frac{1}{10}, slik at sannsynligheten for at en tilfeldig pakke overføres uten problem er \frac{9}{10}.
 • FordelingBinomial[3, 0.9, 0, false]
  gir \frac{1}{1000}, som er sannsynligheten for at ingen av pakkene blir overført korrekt.
 • FordelingBinomial[3, 0.9, 1, false]
  gir \frac{27}{1000}, som er sannsynligheten for at en av tre pakker blir overført korrekt.
 • FordelingBinomial[3, 0.9, 2, false]
  gir \frac{243}{1000}, som er sannsynligheten for at to av tre pakker blir overført korrekt.
 • FordelingBinomial[3, 0.9, 3, false]
  gir \frac{729}{1000}, som er sannsynligheten for at alle pakkene blir overført korrekt.
 • FordelingBinomial[3, 0.9, 0, true]
  gir \frac{1}{1000}, som er sannsynligheten for at ingen av pakkene blir overført korrekt.
 • FordelingBinomial[3, 0.9, 1, true]
  gir \frac{7}{250}, som er sannsynligheten for at maksimalt en av tre pakker blir overført korrekt.
 • FordelingBinomial[3, 0.9, 2, true]
  gir \frac{271}{1000}, som er sannsynligheten for at maksimalt to av tre pakker blir overført korrekt.
 • FordelingBinomial[3, 0.9, 3, true]
  gir 1, som er sannsynligheten for at maks tre av tre pakker blir overført korrekt.
 • FordelingBinomial[3, 0.9, 4, false]
  gir 0, som er sannsynligheten for at fire av tre pakker blir overført korrekt.
 • FordelingBinomial[3, 0.9, 4, true]
  gir 1, som er sannsynligheten for at maksimalt fire av tre pakker blir overført korrekt.
Merk: Se også kommandoene InversBinomial og TilfeldigBinomial.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute