Eksponential Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkEksponential[ <Tall λ>, x ]
Lager tetthetsfunksjonen til eksponentialfordelingen med vekstparameter λ.
Eksponential[ <Tall λ>, <Variabelverdi v> ]
Finner verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til eksponentialfordelingen ved v. Det vil si sannsynligheten P(X≤v) der X er en eksponentialfordelt stokastisk variabel med vekstparameter λ.
Eksponential[ <Tall λ>, x, <Boolsk Kumulativ> ]
La X være en eksponentialfordelt stokastisk variabel med parameter λ.
  • Dersom kumulativ = false blir tetthetsfunksjonen til X returnert.
  • Dersom kumulativ = true blir den kumulative fordelingsfunksjonen til X returnert
Merk:

CAS-delen

Eksponential[ <Tall λ>, <Variabelverdi v> ]
Finner verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til eksponentialfordelingen ved v. Det vil si sannsynligheten P(X≤v) der X er en eksponentialfordelt stokastisk variabel med vekstparameter λ.
Eksempel:
Eksponential[2, 1] gir \frac{e^{2} - 1}{e^{2} } , som er tilnærmet lik 0.86.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute