InversGamma Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
InversGamma[ <Alfa α>, <Beta β>, <Sannsynlighet p> ]
Gir tallet t slik at P(X≤t) = p, der X er en gammafordelt stokastisk variabel med parametre α og β.
Merk:
  • Kommandoen finner altså inversen til gammafordelingen sin kumulative fordelingsfunksjon for sannsynligheten p.
  • Sannsynligheten p må ligge i intervallet [0, 1].
Merk: Se også kommandoen FordelingGamma.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute