FordelingPoisson Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
FordelingPoisson[ <Gjennomsnitt λ> ]
Returner et søylediagram for Poissonfordelingen med gjennomsnitt λ.
FordelingPoisson[ <Gjennomsnitt λ>, <Boolsk kumulativ> ]
Dersom kumulativ = false blir det returnert et søylediagram for Poissonfordelingen.
Dersom kumulativ = true blir det returnert et søylediagram for den kumulative Poissonfordelingen.
FordelingPoisson[ <Gjennomsnitt λ>, <Variabelverdi v>, <Boolsk kumulativ> ]
La X være en Poissonfordelt stokastisk variabel med gjennomsnitt λ.
  • Dersom kumulativ = false blir P(X = v) returnert.
  • Dersom kumulativ = true blir P(X ≤ v) returnert.
Merk:

CAS-delen

FordelingPoisson[ <Gjennomsnitt λ>, <Variabelverdi v>, <Boolsk kumulativ> ]
La X være en Poissonfordelt stokastisk variabel med gjennomsnitt λ.
  • Dersom kumulativ = false blir P(X = v) returnert.
  • Dersom kumulativ = true blir P(X ≤ v) returnert.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute