RegLinX Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkRegLinX[ <Liste med punkt> ]
Finner regresjonskurven i form av en lineær funksjon x = ay + b (regresjon av xy).
Eksempel: RegLinX[{(1, 1), (3, 2), (6, 3)}] gir 6x-15y=-10.
Merk:
  • Dette er den lineære regresjonen der y-verdiene blir sett på som de mest nøyaktige. Vi finner altså x som en funksjon av y. Dersom vi vil finne y som en funksjon av x bruker vi kommandoen RegLin. Dersom det er perfekt korrelasjon mellom punktene (de ligger på en rett linje) gir de to kommandoene den samme linjen.
  • Regresjonskurven er den kurven som passer best med punktene i listen.
Merk:

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute