TilfeldigBinomial Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkTilfeldigBinomial[ <Tall n>, <Tall p> ]
Returnerer et tilfeldig tall fra en binomialfordeling med n forsøk og sannsynlighet p.
Eksempel:
TilfeldigBinomial[1000, 0.5] returnerer et tall mellom 0 og 1000, hvor 500 er middelverdien. Siden det tilfeldige tallet er binomialfordelt, vil sannsynligheten for å få et tall nærme 500 være mye større enn sannsynligheten for å få et tall nærme 0 eller 1000. Kommandoen tilsvarer å kaste en mynt 1000 ganger, hvor svaret er antall mynt kastene ga.

Se også

Wikipedia på binomisk fordeling og kommandoene SettStartverdi, TilfeldigElement, TilfeldigMellom, TilfeldigNormalfordeling, TilfeldigPoisson og TilfeldigUniform.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute