PlassNummer Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
PlassNummer[ <Objekt>, <Liste> ]
Finner den første plasseringen objektet har i listen.
Eksempel: PlassNummer[5, {1, 3, 5, 2, 5, 4}] gir 3.
PlassNummer[ <Objekt>, <Liste>, <Start fra> ]
Gjør det samme som kommandoen over, men starter søket ved den gitte indeksen.
Eksempel:
  • PlassNummer[5, {1, 3, 5, 2, 5, 4}, 3] gir 3.
  • PlassNummer[5, {1, 3, 5, 2, 5, 4}, 4] gir 5.
  • PlassNummer[5, {1, 3, 5, 2, 5, 4}, 6] gir udefinert.
PlassNummer[ <Tekst T1>, <Tekst T2> ]
Finner den første plasseringen av tekst T1 i tekst T2.
Eksempel: PlassNummer["Ge", "GeoGebra"] gir 1.
PlassNummer[ <Tekst T1>, <Tekst T2>, <Start fra> ]
Gjør det samme som kommandoen over, men starter søket ved den gitte indeksen.
Eksempel: PlassNummer["Ge", "GeoGebra", 2] gir 4.
Merk: Dersom objektet eller teksten ikkke blir funnet, blir udefinert returnert .

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute