InversPascal Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
InversPascal[ <Antall treff>, <Sannsynlighet for treff>, <Sannsynlighet p> ]
Gir det minste heltallet n slik at P(X≤n) ≥ p, der X er en Pascalfordelt stokastisk variabel gitt av Antall treff og Sannsynlighet for treff.
Merk:
  • Kommandoen finner altså inversen til Pascalfordelingen sin kumulative fordelingsfunksjon for sannsynligheten p.
  • Sannsynligheten p må ligge i intervallet [0, 1].
Merk: Se også kommandoen FordelingPascal.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute