InversZipf Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
InversZipf[ <Antall element>, <Eksponent>, <Sannsynlighet p> ]
Gir det minste heltallet n slik at P(X≤n) ≥ p, der X er en Zipf fordelt stokastisk variabel gitt av Antall element og Eksponent.
Merk:
  • Kommandoen finner altså inversen til Zipf fordelingen sin kumulative fordelingsfunksjon for sannsynligheten p.
  • Sannsynligheten p må ligge i intervallet [0, 1].
Merk: Se også kommandoen Zipf.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute