ZoomInn Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkZoomInn[ <Skaleringsfaktor> ]
Zoomer inn i grafikkfeltet med den gitte skaleringsfaktoren. Sentrum av skjermen blir brukt som Zoom-punkt.
Eksempel:
  • ZoomInn[1] gjør ingenting
  • ZoomInn[2] zoomer inn med en faktor på 2
  • ZoomInn[0.5] gjør det samme som ZoomUt[2]
ZoomInn[ <Skaleringsfaktor>, <Sentrumspunkt> ]
Zoomer inn i grafikkfeltet med den gitte skaleringsfaktoren. Det gitte punktet blir brukt som Zoom-punkt.
ZoomInn[ <Min x>, <Min y>, <Maks x>, <Maks y> ]
Zoomer inn i grafikkfeltet til rektanglet gitt av hjørnene (Min x, Min y), (Maks x, Maks y). Dersom en eller flere av disse parametrene er avhengige variabler vil grensene være dynamiske.
Merk:
Merk:

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute