HøyreSide Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkHøyreSide[ <Likning> ]
Returnerer høyresiden av den forenklede likningen.
Eksempel:
HøyreSide[x + 2 = 3x + 1] gir 0,5.

CAS-delen

HøyreSide[ <Likning> ]
Returnerer høyresiden av den gitte likningen.
Eksempel:
HøyreSide[x + 2 = 3x + 1] gir 3x + 1.
HøyreSide[ <Liste med likninger> ]
Returnerer listen med høyresider til likningene.
Eksempel:
HøyreSide[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3x + 1}] gir \left\{c^2, 3x + 1\right\}.
HøyreSide[ <Liste med likninger>, <Indeks> ]
Returnerer høyresiden til likningen i listen som er gitt av indeksen.
Eksempel:
HøyreSide[{a^2 + b^2 = c^2, x + 2 = 3 x + 1}, 1] gir c^2.
Merk:
Se også kommandoen VenstreSide.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute