InversPoisson Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
InversPoisson[ <Gjennomsnitt λ>, <Sannsynlighet p> ]
Gir det minste heltallet n slik at P(X≤n) ≥ p, der X er en Poissonfordelt stokastisk variabel med gjennomsnitt λ.
Merk:
  • Kommandoen finner altså inversen til Poissonfordelingen sin kumulative fordelingsfunksjon for sannsynligheten p.
  • Sannsynligheten p må ligge i intervallet [0, 1].
Merk: Se også kommandoen FordelingPoisson.

Comments

Manual:InversPoisson Kommando

en:InversePoisson Command nn:InversPoisson Kommando

© 2020 International GeoGebra Institute