Tall og vinkler

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Tall

Du kan lage tall ved å bruke inntastingsfeltet. Dersom du bare skriv inn et tall (f.eks. 3), vil GeoGebra tildele en liten bokstav som navn for tallet. Dersom du vil gi tallet et bestemt navn kan du skrive inn navnet etterfulgt av er lik og tallet (f.eks. r = 3.52).
Merk: I GeoGebra er punktum (.) brukt som desimalteign for tall og vinkler.
Du kan også bruke kontantane π og ℯ (Eulers konstant) i uttrykk og utregninger ved å velge de fra Symbolliste.png symbollisten til høyre for inntastingsfeltet, eller ved å bruke tastatursnarveier.
Merk: Du kan også bruke pi og e(kun dersom e ikke allerede er i bruk som variabel) i steden for π og ℯ.

Vinkler

Vinkler skrives inn som grader (°) eller radianer (rad). Kontanten π er nyttig ved bruk av radianer, f.eks. er π/2=90°.
Merk: Du kan skrive inn symbolet for grader(°) og symbolet for pi(π) med følgende tastatursnarveier:
  • Alt + O (Mac OS: Ctrl + O) for °
  • Alt + P (Mac OS: Ctrl + P) for π
Eksempel: Du kan skrive inn en vinkel α i grader slik α = 60° eller i radianer slik α = pi/3.
Merk: GeoGebra utfører alle interne utregninger ved bruk av radianer. Derfor er symbolet for grader (°) lik konstanten π/180 som brukes for konvertering fra grader til radianer.
Eksempel:
  • Dersom a = 30 er et tall, vil α = a° konvertere tallet a til en vinkel α = 30° = 0.52rad uten at verdien til a endres.
  • Dersom du skriv inn b = α / °, konverteres vinkelen α til tallet b = 30, uten at verdien til α endres.
Merk: For avhengige vinkler kan du velge om den kan bli konveks eller ikke under fanen Basis i egenskaper.

Frie tall og vinkler

Frie tall og vinkler vises som Tool Slider.gif glidere i grafikkfeltet. Ved å bruke piltastene kan du endre verdien til tallet eller vinkelen i algebrafeltet.
Merk: For mer informasjon kan du se på siden om animasjon.

Begrens verdi til intervall

Frie tall og vinkler kan avgrenses til et intervall [min, maks] under fanen Glider i egenskaper.
Merk: Se også verktøyet Tool Slider.gif Glider.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute