NPr Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søknPr[ <Tall n>, <Tall r> ]
Gir antall mulige permutasjoner når r elementer blir trekt fra n elementer uten tilbakelegging.
Eksempel:
nPr[10, 2] gir 90.
Merk: Se også nCr som regner ut binomialkoeffisienten.

CAS-delen

nPr[ <Tall n>, <Tall r> ]
Gir antall mulige permutasjoner når r elementer blir trekt fra n elementer uten tilbakelegging. Dersom du skriver inn udefinerte variabler for n og r, så vil kommandoen gi en formel for nPr.
Eksempel:
nPr[a, 3] gir a^3-3a^2+2a.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute