Kjeglesnitt

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Du kan skrive inn kjeglesnitt som kvadratiske likninger i x og y i inntastingsfeltet. Tidligere definerte variabler (f.eks. tall, punkter og vektorer) kan brukes i likningen for kjeglesnittet.

Merk: For å navngi kjeglesnittet skriver du inn navnet etterfulgt av et kolon, før du skriver inn likningen for kjeglesnittet.

Du kan også lage kjeglesnitt ved å bruke kommandoer for kjeglesnitt eller verktøy for kjeglesnitt og sirkler.

Eksempler

Kjeglesnitt Inndata
Ellipse ell1 ell1: 9 x^2 + 16 y^2 = 144
Ellipse ell2 ell2: b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2, hvor a og b er forhåndsdefinerte
Hyperbel hyp hyp: 9 x^2 – 16 y^2 = 144
Parabel par par: y^2 = 4 x
Sirkel c1 c1: x^2 + y^2 = 25
Sirkel c2 c2: (x – 5)^2 + (y + 2)^2 = 25

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute