DynamiskeKoordinater Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkDynamiskeKoordinater[ <Punkt A>, <Tall a>, <Tall b> ]
Lager et punkt med koordinater (a, b). Punktet er avhengig, men kan flyttes. Når du flytter punktet med dynamiske koordinater til koordinatane (x, y) vil punktet A flyttes dit isteden og koordinatene for punktet med dynamiske koordinater blir kalkulert på nytt. Minst en av a og b bør være avhengig av A slik at punktet med dynamiske koordinater faktisk får ny koordinat når det flyttes.
Merk: Det kan i enkelte sammenhenger være nyttig å skjule punktet A med kommandoen VelgVisningIGrafikkfelt.
Eksempel:

Lag et punk som alltid avrunner x- og y-koordinatene til heltall:

 • A=(1,2) - Lager et punkt A.
 • B=DynamiskeKoordinater[A,round(x(A)),round(y(A))] - Lager det dynamiske punktet B.
 • Når du flytter A eller B med verktøyet Tool Move.gifFlytt til (1.3, 1.5), vil punkt A være lik (1.3, 1.5) og B (1,2).
Eksempel:

Lag et punkt som alltid er under eller lik sin(x):

 • B=DynamiskeKoordinater[A,x(A),min(y(A),sin(x(A)))]
Eksempel:

Lag et punkt C som ikke kan flyttes til høyre for punktet A:

 • A=Punkt[xAkse] - Lager et punkt som er festet til x-aksen.
 • B=Punkt[xAkse] - Lager et punkt som er festet til x-aksen.
 • Flytt punkt A og B bort fra origo - slik at du får bedre oversikt over hva de neste kommandoene gjør.
 • C=DynamiskeKoordinater[B, min(x(B),x(A)),0] - Lager et punkt C med x-koordinat fra A eller B, avhengig av hvem av de som er minst.
 • VelgVisningIGrafikkfelt[B, 1, false] - Skjuler punkt B.
 • VelgLag[C, 1] - Setter punkt C et lag over A (lag 0 er standard).
Eksempel:

Lag et punkt C som låser seg til punktet A når det har avstand mindre enn 1 til punkt A.

 • A=(1,2) og B=(2,3) - Lager punktene A og B.
 • VelgVisningIGrafikkfelt[B, 1, false] - Skjuler punkt B.
 • C=DynamiskeKoordinater[B, Dersom[Avstand[A, B] < 1, x(A), x(B)], Dersom[Avstand[A, B] < 1, y(A), y(B)]] - Lager C som er låst til A dersom avstanden er mindre enn 1 i x- eller y-retning.
Eksempel:

Begrenser punktet A inni en boks med fire-punkts "hale" ved hjelp av nestede Dersom-argument.

 • A=(1,2) - Lager et punkt A.
 • VelgVisningIGrafikkfelt[A, 1, false] - Skjuler punkt A.
 • B=DynamiskeKoordinater[A, Dersom[x(A) > 3, 3, Dersom[x(A) < -(3), -3, Dersom[x(A)< 0, round(x(A)), x(A)]]], Dersom[x(A) < 0, 0.5, Dersom[y(A) > 2, 2, Dersom[y(A) <0, 0, y(A)]]]]

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute