InversWeibull Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
InversWeibull[ <Form k>, <Skala λ>, <Sannsynlighet p> ]
Gir tallet t slik at P(X≤t) = p, der X er en Weibullfordelt stokastisk variabel med parametre k og λ.
Merk:
  • Kommandoen finner altså inversen til Weibullfordelingen sin kumulative fordelingsfunksjon for sannsynligheten p.
  • Sannsynligheten p må ligge i intervallet [0, 1].
Merk: Se også kommandoen FordelingWeibull.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute