FordelingNormal Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
FordelingNormal[ <Gjennomsnitt μ>, <Standardavvik σ>, x ]
Lager sannsynlighetstetthetsfunksjonen til normalfordelingen med parametrene μ, σ.
FordelingNormal[ <Gjennomsnitt μ>, <Standardavvik σ>, <Variabelverdi v> ]
Finner verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til normalfordelingen ved v. Det vil si sannsynligheten P(X≤v) hvor X er en normalfordelt stokastisk variabel med parametrene μ, σ.
Merk: Dette tilsvarer å finne Φ((x – μ) / σ) for v, hvor Φ er den kumulative fordelingsfunksjonen til standard-normalfordelingen N(0,1).
FordelingNormal[ <Gjennomsnitt μ>, <Standardavvik σ>,x, <Boolsk kumulativ> ]
La X være en normalfordelt stokastisk variabel med parametrene μ, σ.
Merk:

CAS-delen

FordelingNormal[ <Gjennomsnitt μ>, <Standardavvik σ>, <Variabelverdi v> ]
Finner verdien av den kumulative fordelingsfunksjonen til normalfordelingen ved v. Det vil si sannsynligheten P(X≤v) hvor X er en normalfordelt stokastisk variabel med parametrene μ, σ.
Merk: Dette tilsvarer å finne Φ((x – μ) / σ) for v, hvor Φ er den kumulative fordelingsfunksjonen til standard-normalfordelingen N(0,1).
Eksempel:
FordelingNormal[2, 0.5, 1] gir \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi }e²}.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute