Boolske verdier

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Du kan bruke de boolske verdiene true og false i GeoGebra. For eksempel kan du skrive: a = true eller b = false i inntastingsfeltet

Avkrysningsboks og piltaster

Frie boolske verdier kan bli vist i grafikkfeltet som avkrysningsbokser (se verktøyet Tool Check Box to Show Hide Objects.gifAvkrysningsboks for å vise og skjule objekt). Ved å bruke piltastene på tastaturet kan du også endre en boolsk verdi i algebrafeltet (se seksjonen om manuell animasjon).

Merk: Du kan også bruke boolske variabler som tall (verdi 0 og 1). Dette lar deg bruke en avkrysningsboks som dynamisk fart for en animert glider, slik at du kan starte og stoppe animasjonen ved å klikke i avkrysningsboksen. I dette tilfellet vil animasjonsknappen bare være synlig i grafikkfeltet dersom det også er en animert glider med statisk (ikke-dynamisk) fart.

Operasjoner

I GeoGebra kan du bruke de boolske operasjonene som er vist i listen nedenfor. Du kan enten velge dem fra listen til høyre for inntastingsfeltet eller ved å skrive de inn.

Operasjon Liste Tastatur Eksempel Objekttyper
Lik == a ≟ b eller a == b tall, punkter, linjer, kjeglesnitt a og b
Ikke lik != a ≠ b eller a != b tall, punkter, linjer, kjeglesnitt a og b
Mindre enn < < a < b tall a og b
Større enn > > a > b tall a og b
Mindre enn eller lik <= a ≤ b eller a <= b tall a og b
Større enn eller lik >= a ≥ b eller a >= b tall a og b
Og && a ∧ b eller a && b boolske verdier a og b
Eller || a ∨ b eller a || b boolske verdier a og b
Ikke ¬ ! ¬a eller !a boolsk verdi a
Parallell a ∥ b linjer a og b
Vinkelrett a ⊥ b linjer a og b
Hører til i a ∈ liste1 tall a, liste med tall liste1

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute