StartAnimasjon Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk



StartAnimasjon[ ]
StartAnimasjon[ <Glider eller punkt>, <Glider eller punkt>, ... ]
StartAnimasjon[ <Boolsk> ]
StartAnimasjon[ <Glider eller punkt>, <Glider eller punkt>, ..., <Boolsk> ]

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute