Lengde Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkLengde[ <Vektor> ]
Returnerer lengden til en vektor.
Lengde[ <Punkt> ]
Returnerer lengden fra origo til punktet.
Lengde[ <Funksjon>, <Tall x1>, <Tall x2> ]
Returnerer lengden til funksjonsgrafen i intervallet [x1, x2].
Eksempel:
Lengde[2x, 0, 1] returnerer 2.24, omtrent lik \sqrt{5}.
Lengde[ <Funksjon>, <Punkt A>, <Punkt B> ]
Returnerer lengden til funksjonsgrafen mellom de to punktene A og B.
Merk: Hvis de gitte punktene ikke ligger på funksjonsgrafen, blir deres x- koordinater brukt til å bestemme intervallet.
Lengde[ <Kurve>, <Tall t1>, <Tall t2> ]
Returnerer lengden av kurven mellom parameterverdiene t1 og t2.
Lengde[ <Kurve>, <Startpunkt>, <Sluttpunkt> ]
Returnerer lengden av kurven mellom punktene A og B som ligger på kurven.
Lengde[ <Liste> ]
Returnerer antall elementer i listen.
Eksempel:
Lengde[{0,1,2}] gir 3.
Lengde[ <Tekst> ]
Returnerer antall bokstaver i teksten.
Eksempel:
Lengde["abcd"] gir 4.
Lengde[ <Geometrisk sted> ]
Returnerer antall punkt som et gitt geometrisk sted er definert av. Bruk Omkrets[Geometrisk sted] for å finne lengden til det geometriske stedet. For detaljer se artikkelen om kommandoen første.
Merk:
Se også Tool Distance.gif Avstand eller lengde verktøyet.


CAS-delen

Lengde[ <Funksjon>, <Tall x1>, <Tall x2> ]
Returnerer lengden til funksjonsgrafen i intervallet x=[x1, x2].
Eksempel:
Lengde[2 x, 0, 1] gir \sqrt{5}.
Lengde[ <Funksjon>, <Variabel a>, <Tall t1>, <Tall t2> ]
Returnerer lengden til funksjonsgrafen fra a=t1 til a=t2.
Eksempel:
Lengde[2 a, a, 0, 1] gir \sqrt{5}.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute