Faktoriser Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Faktoriser[ <Polynom> ]
Faktoriser polynomet.
Eksempel:
Faktoriser[x^2 + x - 6] gir f(x) = (x - 2) (x + 3).

CAS-delen

Faktoriser[ <Polynom> ]
Faktoriserer polynomet.
Eksempel:
Factor[x^2 - y^2] gir (x + y) (x - y).
Faktoriser[ <Uttrykk>, <Variabel> ]
Faktoriserer uttrykket med hensyn på den gitte variabelen.
Eksempel:
  • Faktoriser[x^2 - y^2, x] gir (x + y) (x - y), som er faktoriseringen av x2 - y2 med hensyn på x,
  • Faktoriser[x^2 - y^2, y] gir (-x - y) (-x + y), som er faktoriseringen av x2 - y2 med hensyn på y.

Se også

Kommandoene:
  • Faktorer som gir faktorene til et tall.
  • Cfaktor som også tillater komplekse faktorer.
Og verktøyet Tool Factor.gif Faktoriser.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute