Velg Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Velg[ <Liste L>, <Startposisjon m> ]
Gir en ny liste som inneholder alle elementene fra og med posisjon m og ut listen.
Eksempel: Velg[{2, 4, 3, 7, 4}, 3] gir {3, 7, 4}.
Velg[ <Tekst>, <Startposisjon m> ]
Gir en ny tekst som inneholder alle tegnene fra og med posisjon m og ut teksten.
Eksempel: Velg["GeoGebra", 3] gir teksten oGebra.
Velg[ <Liste L>, <Startposisjon m>, <Sluttposisjon n> ]
Gir en ny liste som inneholder alle elementene fra og med posisjon m til og med posisjon n i L.
Eksempel: Velg[{2, 4, 3, 7, 4}, 3, 4] gir {3, 7}.
Velg[ <Tekst>, <Startposisjon m>, <Sluttposisjon n> ]
Gir en ny tekst som inneholder alle tegnene fra og med posisjon m til og med posisjon n i den opprinnelige teksten.
Eksempel: Velg["GeoGebra", 3, 6] gir teksten oGeb.

CAS-delen

Velg[ <Liste L>, <Startposisjon m>, <Sluttposisjon n> ]
Gir en ny liste som inneholder alle elementene fra og med posisjon m til og med posisjon n i L. Listen kan også inneholde udefinerte variabler.
Eksempel: Velg[{1, 2, a, 4, 5}, 2, 4] gir {2, a, 4}.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute