CAS-delen

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkI CAS-delen (Computer Algebra System) kan du gjøre symbolske beregninger. Visningen består av rader, hvor hver av dem har et inndatafelt øverst og et utdatafelt nederst. Du kan bruke inndatafeltene i CAS-delen på samme måte som det normale inntastingsfeltet, med følgende forskjeller:

 • Du kan bruke variabler som ikke er tildelt noen verdi, f.eks (a + b) ^ 2 evaluerer til a^2 + 2 a b + b^2
 • = brukes for likninger og := for tilordninger. Dette betyr at a = 2 ikke vil tildele verdi 2 til a. Se delen om tilordninger for detaljer.
 • Multiplikasjon bør merkes tydelig. I inntastingsfeltet kan du bruke a(b+c), a (b+c) og a*(b+c) for multiplikasjon, mens i CAS-delen er kun mellomrom og * gyldig som multiplikasjon.

Grunnleggende inntasting

 • Enter: Beregn inntastet uttrykk
 • Alt + Enter: Sjekk inntastet uttykk uten å beregne det. For eksempel vil b+b forbli b+b(ikke 2b). Merk at tilordninger, for eksempel a:=5, alltid blir beregnet.
 • På en tom rad kan du skrive
  • Mellomrom for forrige resultat
  • ) for forrige resultat i parentes
  • = for forrige inntasting
 • Undertrykke resultatet ved å avslutte uttrykket med et semikolon. For eksempel a := 5;

Verktøylinjen

 • Ved å klikke på et verktøy i verktøylinjen blir gjeldende rad evaluert med det valgte verktøyet
 • Du kan bruke verktøy på valgte deler av uttrykk:
  • Skriv inn et uttrykk
  • Merk en del av uttrykket - dette gjøres ved å holde inne Shift og bevege pekeren med piltastene
  • Delen av uttrykket som ønskes evaluert er nå merket med blått
  • Trykk på verktøyet eller trykk Enter om verktøyet allerede er valgt

Variabler

Tilordninger

 • For å tildele en verdi brukes notasjonen :=, f.eks a:=5 , f(n):=2n+3
 • For å frigjøre et variabelnavn igjen brukes Slett[a] eller a:=
 • Variabler og funksjoner er alltid delt mellom CAS-delen og algebrafeltet hvis mulig. Hvis du definerer b:=5 i CAS-delen, så kan du bruke b i alle deler av GeoGebra. Hvis du har en funksjon f(x)=x^2 i algebrafeltet, kan du også bruke denne funksjonen i CAS-delen.
Merk:
Utdata/returverdi vil alltid være uttrykket rett etter :=. For eksempel: Hvis du skriver b:=5 vil utdata være 5 , ikke b:=5.
.

Referanser

Du kan referere til andre rader i CAS-vinduet på to måter:

 • Statiske referanser setter inn tekst fra en annen rad slik at inntastingen din endres.
  • # setter inn tidligere resultat
  • #5 setter inn resultatet fra rad 5
 • Dynamiske referanser bruker tekst fra en annen rad uten å ende inntastingen din.
  • $ setter inn tidligere resultat
  • $5 setter inn resultatet fra rad 5

Ligninger

 • Likninger skrives ved hjelp av likhetstegnet, f.eks 3 x+5=7
 • Du kan utføre aritmetiske operasjoner på ligninger, f.eks (3x + 5 = 7) - 5 trekker fra 5 på begge sider av ligningen. Dette er nyttig når en ønsker å løse ligningen manuelt.
 • Venstreside[3x + 5 = 7] returnerer 3 x + 5 og Høyreside[3x + 5 = 7] returnerer 7.

Kommandoer og verktøy

Se CAS-kommandoer og CAS-verktøy for en komplett liste over kommandoer og verktøy.

Comments

Manual:CAS-delenes:Vista Algebraica CAS

en:CAS View nn:CAS-delen

Andre ressurser[rediger]

Lær å bruke CAS-verktøyet i GeoGebra 4.2 av Sigbjørn Hals

© 2020 International GeoGebra Institute