KortesteAvstand Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
KortesteAvstand[ <Liste med linjestykker>, <Startpunkt A>, <Sluttpunkt B>, <Boolsk Vektet> ]
Finner den korteste avstanden mellom startpunktet A og sluttpunktet B på en graf gitt av en liste med linjestykker.
  • Dersom Boolsk Vektet = false blir hver kant vektet som 1 og kommandoen finner den veien som har lavest antall kanter.
  • Dersom Boolsk Vektet = true blir linjestykkene vektet ut fra lengden, og kommandoen finner den korteste geometriske avstanden.
Det returnerte objektet er en lokus (geometrisk sted) og er derfor et hjelpeobjekt.

Comments

Manual:KortesteAvstand Kommando

en:ShortestDistance Command nn:KortasteAvstand Kommando

© 2020 International GeoGebra Institute