Geometrisk sted Verktøy

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkVelg et punkt B som avhenger av et annet punkt A. Trykk så på A for å lage kurven for det geometriske stedet (lokusen) til punkt B.

Merk: Punkt A må være et punkt på et objekt (f.eks. en linje, et linjestykke/intervall eller en sirkel).
Eksempel:
  • Skriv inn f(x) = x²–2x–1 i inntastingsfeltet og trykk Enter.
  • Plasser et nytt punkt Ax-aksen (se verktøyet Tool New Point.gifNytt punkt eller kommandoen Punkt).
  • Lag et punkt B = (x(A), f'(x(A))) som avhenger av A.
  • Velg verktøyet Tool Locus.gif, trykk først på B deretter på A.
  • Dra punkt A langs x-aksen for å se punkt B flytte seg langs kurven.
Merk: Se også kommandoen GeometriskSted.
Obs Obs: Et geometrisk sted er udefinert når det avhengige punktet er et resultat av kommandoen Punkt med to parametrer, eller kommandoen StiParameter.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute