TilfeldigPoisson Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkTilfeldigPoisson[ <Tall m> ]
Returnerer et tilfeldig heltall fra en Poissonfordeling med middelverdi m.
Eksempel:
TilfeldigPoisson[20] returnerer et tilfeldig heltall fra Poissonfordelingen med middelverdi 20.
Merk: Poissonfordeling er en tilnærmelse av en binomisk fordeling når n er stor og p er liten. Her er n antall forsøk og p sannsynligheten for gunstige utfall. Middelverdien blir da m=n\cdot p.

Se også

Wikipedia på Poissonfordeling og kommandoene SettStartverdi, TilfeldigBinomial, TilfeldigElement, TilfeldigMellom, TilfeldigNormalfordeling og TilfeldigUniform.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute