Gjennomsnitt Verktøy

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkVerktøyet kan kun brukes i regnearket. Det kan brukes på to måter:

  • Velg en destinasjonscelle, velg verktøyet og merk de cellene du vil finne gjennomsnittet av. Gjennomsnittet vil da komme i destinasjonscellen.
  • Merk de cellene du vil finne gjennomsnittet av og velg verktøyet. Dersom du har merket celler fra mer enn en rad vil gjennomsnittet av hver kolonne komme i hver kolonne under det merkede området. Dersom du holder inne Shift når du velger verktøyet vil gjennomsnittet av hver rad finnes. Dersom du har merket bare en rad vil gjennomsnittet av elementene i raden komme til høyre for det merkede området.
Merk: Se også kommandoen Gjennomsnitt.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute