Tangenter Verktøy

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkVed bruk av dette verktøyet kan du finne tangenter på flere måter:

  • Velg et punkt A og et kjeglesnitt c for å lage alle tangenter til c som går gjennom A.
  • Velg en linje l og et kjeglesnitt c for å lage alle tangenter til c som er parallelle med l.
  • Velg et punkt A og en funksjon f for å lage tangeten til f i x = x(A).
  • Velg to sirkler c og d for å lage alle tangeter som er felles for de to sirklene (opp til 4 tangenter).
Merk:
  • x(A) er x-koordinaten til punktet A. Dersom A ligger på grafen vil tangenten gå gjennom A.
  • Skriv f.eks. y=x^2+2x+1 i stedet for f(x)=x^2+2x+1 dersom du vil lage et kjeglesnitt (parabel) i stedet for en funksjon.
Merk: Se også kommandoen Tangent.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute