Kurver

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
Det er to typer kurver i GeoGebra.

Parametriske kurver

Parametriske kurver er på formen a(t) = (f(t), g(t)) der t er en reell parameter på et definert intervall. Du kan lage de ved å bruke kommandoen Kurve. De kan brukes i kommandoene Tangent, Punkt og Skjæring.

Merk:
  • Parametriske kurver kan brukes med forhåndsdefinerte funksjoner og aritmetiske operasjoner. For eksempel vil c(3) gi punktet som har parameter lik 3 på kurven c.
  • Ved bruk av musen kan du også plassere et punkt på en kurve med verktøyet Tool New Point.gif Nytt punkt eller kommandoen Punkt. Siden endepunktene a og b er dynamiske kan du også bruke glider-variabler.

Det er ikke mulig å lage parametriske kurver som går gjennom gitte punkt. Isteden kan du bruke en av regresjonskommandoene, f.eks. RegPoly, for å lage en funksjon gjennom punktene.

Implisitte kurver

Implisitte kurver er polynom i variablene x og y. De kan skrives direkte inn i inntastingsfeltet.

Eksempel: x⁴ + y³ = 2x*y

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute