Animasjon

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkAutomatisk animasjon

GeoGebra lar deg ikke bare animere frie tall og vinkler, men også avhengige punkt som er bundet til et objekt (f.eks. linjestykker, linjer, funksjoner, kurver o.l.). For at de skal kunne animeres automatisk må frie tall/vinkler vises som glidere i grafikkfeltet.

Dersom du vil animere et fritt tall, en vinkel eller et avhengig punkt må du høyreklikke (Mac OS:Ctrl-klikk) på tallet, vinkelen eller punktet og velge Animasjon på fra kontekstmenyen som åpnes. For å stoppe animasjon må du avhuke Animasjon på fra samme meny.

Merk: Etter å ha satt på animasjonen vil en animasjonsknapp vises i nedre venstre hjørne av grafikkfeltet. Den lar deg Animate Pause.png pause ellerAnimate Play.png fortsette animasjonen.

I dialogboksen for egenskaper under fanen Glider kan du endre oppførselen til animasjonen:

  • Du kan endre farten til animasjonen.
Merk: Dersom farten er 1 vil det ta omtrent 10 sekund å gjennomføre animasjonen en gang.
  • Du kan endre hvordan animasjonssyklusen repeteres:
⇔ Begge veier
Animasjonssyklusen veksler mellom å øke og minke verdien til glideren.
⇒ Økende
Verdien til glidaren øker alltid. Når den kommer til maksimum, hopper den tilbake til minimum og starter på nytt.
⇐ Minkende
Verdien til glideren minker alltid. Når den kommer til minimum, hopper den tilbake til maksimum og starter på nytt.
⇒ Økende (en gang)
Verdien til glideren øker og gjennomfører animasjonen kun en gang.
Merk: GeoGebra fungerer som vanlig mens en automatisk animasjon er aktivert. Dette lar deg endre en konstruksjon mens animasjonen spilles.

Manuell animasjon

For å manuelt endre et tall, en vinkel eller en punktposisjon kontinuerlig velger du verktøyet Tool Move.gif Flytt, trykker på det frie tallet, vinkelen eller det avhengige punktet og bruker + og - eller piltastene. Ved å holde inne en av disse tastene får du en manuell animasjon.

Eksempel: Dersom koordinatene til et punkt avhenger av et tall t som i P = (2t, t), vil punktet følge en rett linje når t endres kontinuerlig.
Merk: Du kan endre steglengden til glideren under fanen Glider i egenskaper.

Tastatursnarveier

  • Shift + piltast gir steg på 0.1 enheter
  • Ctrl + piltast gir steg på 10 enheter
  • Alt + piltast gir steg på 100 enheter
Merk: Et punkt på en linje kan også flyttes ved å bruke + eller -.

Comments

Manual:Animasjon

en:Animation nn:Animasjon

© 2020 International GeoGebra Institute