SettInn Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søk
SettInn[ <Liste L1>, <Liste L2>, <Posisjon> ]
Setter inn alle elementene fra L1 inn i L2 i den gitte posisjonen.
Eksempel: SettInn[{11, 12}, {1, 2, 3, 4, 5}, 3] plasserer elementene i L1 i den tredje posisjonen (og følgende posisjoner) i L2, dette gir listen {1, 2, 11, 12, 3, 4, 5}.
Merk: Dersom posisjonen er et negativt tall, telles posisjonen fra høyre.
Eksempel: SettInn[{11, 12}, {1, 2, 3, 4, 5}, -2] plasserer elementene i L1 i enden av L2, foran det siste elementet. Dette gir listen {1, 2, 3, 4, 11, 12, 5}.
SettInn[ <Objekt>, <Liste>, <Posisjon> ]
Setter objektet inn i listen på den gitte posisjonen.
Eksempel: SettInn[x^2, {1, 2, 3, 4, 5}, 3] plasserer x2 som element nummer tre og gir listen {1, 2, x2, 3, 4, 5}.
Merk: Dersom posisjonen er et negativt tall, telles posisjonen fra høyre.
Eksempel: SettInn[x^2, {1, 2, 3, 4, 5}, -1] plasserer x2 som siste element og gir listen {1, 2, 3, 4, 5, x2}.
Merk:
  • Elementene til objektet/listen som skal settes inn, trenger ikke å være av samme datatype som elementene i listen de blir satt inn i.
  • Se også kommandoene LeggTil og SettSammen.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute