Kovarians Kommando

Fra GeoGebra Manual
Hopp til: navigasjon, søkKovarians[ <Liste med tall 1>, <Liste med tall 2> ]
Beregner kovariansen ved å bruke elementer fra begge listene.
Eksempel:
Kovarians[{1, 2, 3}, {1, 3, 7}] gir 2, kovariansen til {1, 2, 3} og {1, 3, 7}.
Kovarians[ <Liste med punkt> ]
Beregner kovariansen ved å bruke x- og y- koordinatene til punktene i listen.
Eksempel:
Kovarians[{(1, 1), (2, 3), (3, 7)}] gir 2, kovariansen til {1, 2, 3} og {1, 3, 7}.

CAS-delen

Kovarians[ <Liste med tall 1>, <Liste med tall 2> ]
Beregner kovariansen ved å bruke elementer fra begge listene.
Eksempel:
Kovarians[{1, 2, 3}, {1, 3, 7}] gir 2, kovariansen til {1, 2, 3} og {1, 3, 7}.
Kovarians[ <Liste med punkt> ]
Beregner kovariansen ved å bruke x- og y- koordinatene til punktene i listen.
Eksempel:
Kovarians[{(1, 1), (2, 3), (3, 7)}] gir 2, kovariansen til {1, 2, 3} og {1, 3, 7}.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute